บริษัท เปอร์ฟอร์เม้นท์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด
             เราคือผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์อุตสาหกรรม , Generator , Blower , ปั๊มน้ำ , มอเตอร์เกียร์
ด้วยทีมงานวิศวรกรและช่วงชำนาญการที่มีศักยภาพและทุ่มเทในการให้บริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของผลงาน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาอย่างต่อเนื่องOn-Site Service